Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Ringtee Tehnopargi arendusprojektVaela küla, Kiili vald, Harjumaa

AS Merko Ehitus müüb Kiili vallas, Vaela külas Suurvälja ja Eesvälja kinnistuid. Kinnistute omanik ja arendaja on Merko Ehitus AS tütarettevõte Metsailu OÜ.

Kinnistud asuvad Tallinna ringtee ääres Kiili ristmiku vahetus läheduses ning Tartu maanteest ca 4,5 km, Kiili alevikust 3,5 km, Tallinna Kesklinnast ca 16km ja Viljandi maanteest 3,3 km kaugusel. Kinnistutele on välja ehitatud juurdepääs kogujatee kaudu Tallinna Ringtee Põhimaantee nr 11 Kurna liiklussõlmest.

22,29 ha suurusele maa-alale on vastavalt Kiili vallavolikogu 15. mai 2014. a otsusele nr. 14 kehtestatud detailplaneering. Vastavalt planeeringule nähakse alale ette äri- ja tootmismaa krundid.

2016. a alguses valmib tehnoparkide kruntidevaheliste teede, tänavavalgustuse, kruntide elektri-, side-, vee- ja gaasivarustuse, kanalisatsiooni- ja sadevee ärajuhtimise ehitusprojekt.

Kinnistute piiril on olemas kõikide kommunikatsioonide (vesi, kanalisatsioon, elekter, side, gaas) liitumispunktid. Liitumisleping vee- ja kanalisatsiooniga on sõlmitud valla vee-ettevõtte Kiili KVH-ga. Vastavalt lepingule kohustub Kiili KVH tagama kanalisatsiooni ja ühisveevärgi 50 m³/ööpäevas. Elektri madalpingega liitumine ampripõhiselt.

Ringtee Tehnopark on sobilik ka teie vajadustele vastava tootmis-, lao- või muu ärihoone rajamiseks.
Merko pakub teie soovidele vastavate hoonete pikaajalist renti, müüki koos kinnistuga või kinnistu müüki.

Hind: Küsi pakkumist

 

 

Projekti nimi:
Ringtee Tehnopargi arendusprojekt
Riik:
Eesti
Aadress:
Vaela küla, Kiili vald, Harjumaa

Info

Ardi Lossmann

Tel.: +372 5680 5107 / +372 680 5107

ardi.lossmann@merko.ee