Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Aktsionärid

ASi Merko Ehitus aktsionärid seisuga 31.03.2017 ja muutus võrreldes eelmise kvartaliga

Aktsiate arv Osalus 31.03.2017 Osalus 31.12.2016 Muutus
AS Riverito 12 742 686 71,99% 71,99%
ING Luxembourg S.A. AIF Account 974 126 5,50% 5,50%
Firebird Republics Fund Ltd 363 094 2,05% 2,20% (26 338)
SEB S.A. UCITS kliendid 232 222 1,31% 1,31%
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Rootsi kliendid 227 881 1,29% 1,47% (32 932)
Firebird Avrora Fund Ltd 220 519 1,25% 1,25%
State Street Bank and Trust Omnibus Account a Fund No OM01 153 018 0,86% 0,86%
SEB Elu- ja Pensionikindlustus AS 143 887 0,81% 0,81%
Clearstream Banking Luxembourg S.A. kliendid 142 954 0,81% 0,81% (100)
OÜ Midas Invest 138 485 0,78% 0,78% +300
Suurimad aktsionärid kokku 15 338 872 86,65% 86,98% (59 070)
Väikeaktsionärid kokku 2 361 128 13,35% 13,02% (59 070)
Kokku 17 700 000 100% 100%

AS Merko Ehitus aktsionäride nimekiri on kättesaadav Eesti väärtpaberite keskregistri kodulehel:
http://statistics.e-register.ee/et/shareholders