Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Indeksite võrdlus

AS Merko Ehitus aktsia hinna ja võrdlusindeksi OMX Tallinn muutused alates 2015. aasta algusest: