Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

 • 03.042017

  Auditeeritud 2016. aasta majandusaasta aruanne

 • 06.042017

  Kohtumine: LHV Annual Baltic Investor Tour

  Tallinn

   

  Merko Ehitus investor presentation

 • 28.042017

  2016. majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosolek

 • 02.052017

  LHV – kohalikud investorid

  Tallinn

   

  Merko Ehitus tutvustus LHV investoritele

 • 11.052017

  2017. aasta 3 kuu ja I kvartali auditeerimata vahearuanne

 • 12.052017

  Konverentskõne: Swedbank

  Tallinn

 • 15.052017

  Kohtumine: LHV

  Tallinn

 • 29.062017

  Kohtumine: SEB Stockholm Institutional Clients, Harald Lunden

  Tallinn

Meie eesmärgiks on igakülgselt toetada Merko aktsia õiglast hinnastamist läbi pideva ja jätkuva olulise info edastamise kõikidele turuosalistele. Samuti on eesmärgiks hoida olemasolevate aktsionäride lojaalsust ettevõtte vastu ning tekitada huvi uutes aktsionärides ja analüütikutes.

Ettevõte ei korralda kohtumisi ega esitlusi analüütikutega või investoritega vahetult enne finantsaruandluse (vahearuanded, majandusaasta aruanne) avalikustamise kuupäevi. AS Merko Ehitus suhtleb korrapäraselt oma suurimate aktsionäride ja potentsiaalsete investoritega tehes taotluse korral kohtumisi. Kohtumistel esitatav informatsioon on avalik, s.t kättesaadav ettevõtte aruannetest, kodulehelt või muudest avalikest allikatest. Nimetatud kohtumistel järgime väga hoolikalt kehtivaid siseteabe reegleid.

Aruanded avalikustatakse enne börsipäeva algust kell 8.00 hommikul kohaliku Ida-Euroopa aja järgi (EET).