Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Auditikomitee

AS Merko Ehitus nõukogu on moodustanud enda tööorganina auditikomitee, kelle ülesanne on nõukogu nõustamine järelevalvega seotud küsimustes.

Komitee teostab kogu kontserni (sh tütarettevõtted) järelevalvet:

a) raamatupidamise korraldamise,
b) finantseelarve ja –aruannete koostamise ja kinnitamise,
c) finantsriskide juhtimise,
d) välisauditi teostamise,
e) sisekontrollisüsteemi toimimise ja
f) tegevuse seaduslikkuse osas.

2011. aasta 10. jaanuaril moodustas ettevõtte nõukogu kolmeliikmelise auditikomitee ja määras liikmeteks Indrek Neivelti, Olari Taali ning esimeheks Teet Roopalu. Komitee liige on määratud ametisse määramata ajaks, kuid nõukogu otsusel võib komitee liikme igal ajal tagasi kutsuda. Auditikomitee liikmetele eraldi tasusid ei maksta.

Teet Roopalu

 

 

 

Teet roopalu
Auditikomitee esimees

Indrek Neivelt

 

 

 

indrek neivelt
Auditikomitee liige

Olari Taal

 

 

 

Olari taal
Auditikomitee liige