Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Merko ja TTÜ Arengufond andsid välja 2015. aasta stipendiumid

30.11.2015

Eesti juhtiv ehitusettevõte Merko Ehitus Eesti ja TTÜ Arengufond andsid koostöös välja 2015. aasta stipendiumid. 3300-eurose noore teadlase stipendiumi pälvis ehitusteaduskonna doktorant Raido Puust ning 2000-eurose inseneriõppe stipendiumi kütte ja ventilatsiooni eriala V kursuse tudeng Kristel Tamm.

Raido Puust annab loenguid neljas õppeaines, on kaasjuhendajaks doktorandile, kirjutab teaduspublikatsioone ja retsensioone. Tema soovitajate sõnul võib tema tugevateks külgedeks lugeda kaasalöömist instituutide vaheliste õppeainete loomises. 2015. aasta kevadsemestril oli ta näiteks kaaslektor valikaines „Ehitusinformatsiooni modelleerimine BIM (I)“ (koostöö mehaanikainstituudi ja ehitustootluse instituudi vahel), mis osutus tudengite seas väga populaarseks. Sarnase õppeaine plaanib ta luua ka koostöös teedeinstituudiga. Puust on pikalt tegelenud e-õppe alaste meetodite tutvustamisega oma teaduskonna õppejõududele. Kogu loetletu kõrval tegeleb ta mehaanikainstituudis teadustööga – ta on seotud IUT-ga ning publitseerib uurimistulemusi. Lisaks on Puust abiks ehitusteaduskonna üliõpilaste Erasmus kontaktide ja rahvusvahelise koostöö arendamisel.

Kristel Tamm on soovitajate sõnul heade õppetulemustega aktiivne üliõpilane, kes on lisaks loogilise mõtlemisega, abivalmis, hea suhtleja ning positiivse eluhoiakuga. Tamm on pühendunud uute teadmiste saamisele ja enda pidevale täiendamisele. Kooli kõrvalt töötab ta projekteerimise tehnikuna OÜ-s IB Aksiaal, lisaks  kuulub ta Ehitusteaduskonna Üliõpilasnõukogusse. Kristeli sooviks on täiendada end välismaal. Õppejõud avaldasid lootust, et perspektiivis on ta tubli ja silmapaistev EKVÜ insener.

Merkol on alates 2007. aastast Tallinna Tehnikaülikooliga edukas koostöö, mille eesmärk on arendada erialaharidust ning kasvatada professionaalset järelkasvu. 2013. aasta novembris allkirjastatud AS Merko Ehitus Eesti noore teadlase ja õppejõu stipendiumi ning ehitusteaduskonna inseneriõppe üliõpilase stipendiumi leping kehtib aastani 2016.

Lisainfo: www.ttu.ee/arengufond.