Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Kümnendi suurim veeprojekt kindlustab hea joogivee 58 000 narvalasele

28.10.2015

28. oktoobril tähistati Narvas mastaapse ja olulise veeprojekti valmimist, mis parandab joogivee kvaliteeti terves linnas. Merko rajas linnale uue veetöötlusjaama ja rekonstrueeris Mustajõe veehaarde.

“Narvalaste joogivesi oli enne äärmiselt kehv ning kogu infrastruktuur nukras seisus. Õnneks saame nüüd sellest rääkida minevikuvormis. Narva on küll üks viimase kümne aasta suurimaid veeprojekte Eestis, aga pingutused puhta joogivee inimesteni toomisega jätkuvad ka järgmisel aastal, mil suuname veemajandusse 20 miljonit eurot,” ütles keskkonnaminister Marko Pomerants.

AS Narva Vesi juhatuse liige Aleksei Voronovi sõnu, on nüüd Narva elanikel kaasaegsetele nõuetele vastav joogivesi, mis tuleb ühest modernseimast veetöötlusjaamast Põhja-Euroopas. Narva jõest võetava toorvee töötlemiseks sobiva tehnoloogia valikule eelnesid Voronovi sõnul pilootkatsetused kohapeal, et teha just kohalikele oludele sobivaim valik.

Mustajõe veehaarde rekonstrueerisid ja uue veetöötlusjaama rajasid Merko Ehitus AS (üldehitustööd) ja Taani firma Krüger AS (tehnoloogia). Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Tiit Robeni sõnul on tegemist Merko rajatud suurima võimsusega veetöötlusjaamaga ning Merko ühe suurima töövõtuga Narva piirkonnas. „Ehitustehniliselt on kuni 20 500 m3/d jõudlusega veetöötlusjaam keerukas objekt – seda nii betoonkonstruktsiooni ehitisena kui ka oma tehnoloogiliselt lahenduselt, väljakutset lisas rahvusvaheline mõõde. Toorvesi pumbatakse veepuhastusjaama ligi 26 kilomeetri kauguselt Mustajõelt ning vesi läbib isevoolselt kogu edasise seitsmeastmelise puhastusprotsessi kuni puhta vee reservuaaridesse jõudmiseni,“ lisas Roben. Omanikujärelevalvet tegid Keskkonnaprojekt OÜ ja Telora-E AS.

Vee- ja kanalisatsioonitorustikud rekonstrueerisid ja lahkvoolse sademeveekanali rajasid Astlanda Ehitus AS ja Viimsi Keevitus AS. Kokku rekonstrueerisid nad 43 km veevarustus- ja 33 km kanalisatsioonitorustikku ning ehitasid 11 km lahkvoolset sadeveekanalisatsiooni. Omanikujärelevalvet tegid Keskkonnaprojekt OÜ, Korbovek OÜ ja Infragate OÜ.

2008. aastal alustatud Narva projekt on viimase kümne aasta suurim veeprojekt Eestis. Seda nii projektist kasu saavate inimeste arvu, kui ka investeeringu suuruse mõttes. Projekti kogumaksumus on 45,5 miljonit eurot. Sellest 29,4 miljonit tuli KIKi kaudu Ühtekuuluvusfondist, 11,4 miljonit Narva linna eelarvest ning 4,7 miljonit eurot projekti juhtinud AS Narva Vesi omavahenditest.