Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Logistika Pluss avab täna Merko ehitatud kaasaegse ja energiasäästliku Nurmevälja logistikakeskuse

06.01.2014

Täna avab Eesti üks suurimaid laopidajaid Logistika Pluss uue kaasaegse Nurmevälja logistikakeskuse, mis võimaldab suurendada kaubamahtusid ning tänu spetsiifilistele tingimustele vastavatele ladudele pakkuda uusi teenuseid. 23 000 m² brutopinnaga logistikakeskus toodab osa vajaminevast energiast päikesepaneelidega. Keskuse ehitustööd teostas Eesti juhtiv ehitusfirma Merko Ehitus Eesti üheksa kuuga.

„Tänaseks on ettevõte 15 000 ruutmeetri suurusest majast ja teistest rendipindadest välja kasvanud. Sellest tingituna otsustati juba mõni aasta tagasi, et alustatakse uue maja projekteerimise ja planeerimisega. Meil on vaja koondada kõik väiksemad laod suurele pinnale, et saaksime toimetada efektiivsemalt. Lisaks on kõik meie poolt rendile võetud laod ehitatud erinevatel aastatel ning nende kütte- ja elektrikulud on kõik täiesti erinevad ja ütleme nii, et mõnes majas polegi  võimalik kasumit teenida,“ põhjendab Logistika Pluss OÜ juhataja Toomas Orutar uue logistikakeskuse ehitamist.

Kuna vanas majas opereerimisest on Orutari sõnul head kogemused olemas, siis juba teati, kuidas järgmine maja veelgi paremini ja energiasäästlikumalt ehitada. „Oleme projekteerimise käigus veelgi tõhustanud valgustussüsteeme, paigaldanud rohkem andureid ning uus ladu on pikem ja laiem. Uudsena on projektis sees otsus katta hoone lõunapoolne külg päikesepaneelidega ehk hakkame ise elektrienergiat tootma,“ lisas Orutar.

„Nurmevälja logistikakeskus on lisaks oma kaasaegsusele ja energiasäästlikkusele eriline ka selle poolest, et hoone on osaliselt süvistatud paepinnasesse ning siin on tavapärasest logistikakeskusest enam tähelepanu pööratud arhitektuursele lahendusele. Meil on hea meel anda plaanipäraselt sujunud ja tähtaegselt valminud ehitustöödega oma panus tellija äri arendamisse ja kasvatamisse,“ ütles Merko Ehitus Eesti üldehitusdivisjoni direktor Tarmo Pohlak.

Logistikakeskuse uudsed tehnoloogilised lahendused võimaldavad senisest enam tööd automatiseerida, minimeerida vigu ja teenindada samal pinnal oluliselt suuremaid kaubamahtusid. Samuti tagab uus keskus kaupade turvalisuse nii tule-, vee- kui ka varguskahjude osas. Ladude suurimad ohuallikad ehk tehnoruumid ja akude laadimispunktid on eraldatud tuletõkketsoonidesse ja varustatud suitsu ja kuumuse edasileviku tõketega. Varguskahjude ennetamiseks rakendatakse video- ja tehnilise valve süsteemides uusimaid lahendusi.

Keskuse energiatõhususe tagab küttesüsteem, mis võimaldab valida hetke soodsaima kütuse. Paralleelselt võetakse energiatootmiseks kasutusele ka päikesepaneelid. Automaatika kontrollib ka keskuse valgustust ja annab võimaluse hoonet ka väljastpoolt hallata. Jäätmekäitluses rakendatakse kohapealset jäätmete sorteerimist, mis põhimõtteliselt on võimaldanud jäätmekäitluskulud pöörata tuludeks.

Nurmevälja logistikakeskus hõlmab logistikakeskust brutopindalaga 23 000 m², lisaks laopindadele ka spetsiifilistele nõuetele vastavat tootmispinda, kontori-, koosoleku-, riietus-, tehno- ja muid vajalikke ruume. Iru külas asuvas keskuses saab tööd pea 170 inimest.