Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Merko Ehitus jätkab EKA arhitektuuriosakonna energiatõhususe professuuri toetamist

25.09.2017

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond avas koostöös Merko Ehitusega eelmise aasta sügisel energiatõhususe professuuri. Käesoleval akadeemilisel aastal jätkub koostöö, mille raames õpetavad alanud semestril EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonnas Austria arhitekt, energiatõhususe tippekspert Bernhard Sommer ja arhitekt ning energiadisaini lektor Galo Moncayo. 

Energiatõhususe professuurist rääkides ütleb EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan Andres Ojari, et koostöö Merkoga võimaldab tuua Eestisse parima kaasaegse energiatõhususe rahvusvahelise teadmise. “Järjepidevus on akadeemilises tegevuses kriitilise tähtsusega, mistõttu hindame eriti võimalust jätkata Merko toel koostööd professor Sommeriga juba teist aastat. Nii loodame tippteadmist tudengiteni tuues süvendada tulevastes arhitektides oskust ja tarkust hoone energiatõhususele mõelda juba hoone projekteerimise algfaasis. Energiatõhusus on meie laiuskraadil niivõrd oluline teema, et see ei saa jääda vaid pelgalt insenertehniliseks rakenduseks. Oskus võtta arvesse kõikvõimalikke parameetreid ja muutujaid, mis hoone disainimisel energiatõhusust mõjutavad, peaks kuuluma iga EKA lõpetanud arhitekti kogemuste pagasisse,” selgitas Ojari.

“Merko Ehitus on otsustanud toetada EKA Arhitektuuriteaduskonna tudengite õpetamist ka käesoleval õppeaastal. Kuna eelmisel õppeaastal kulges energiatõhususe profesuuri loengute sari edukalt, otsustasime jätkata sama programmi ja õppejõududega.”, ütles Merko Ehituse juhatuse liige Tõnu Toomik.

Energiatõhususega tegeletakse kunstiakadeemia arhitektuuriosakonnas 3. kursusel. Sügissemestril omandavad tudengid professor Sommeri juhendamisel digitaalsete töövahendite põhioskused ja teadmised teoreetilisest taustsüsteemist; kevadsemestril rakendavad tudengid omandatud teadmisi ja oskusi, tegeledes avaliku hoone energiatõhususe planeerimisega.