Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Merko Ehituse aktsionäride üldkoosoleku otsused

29.04.2015

29. aprillil 2015 toimunud AS-i Merko Ehitus aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas kinnitada 2014 majandusaasta aruande, maksta aktsionäridele 2015. aastal eelnevate perioodide kasumist dividendiks 0,41 eurot ühe aktsia kohta, vähendada aktsiakapitali 0,23 eurot ühe aktsia kohta ning kinnitada ASi Merko Ehitus audiitoriks 2015–2017 majandusaastateks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers. Kuigi Merko Ehitus suutis 2014. aasta keerulises turuolukorras kasumit kasvatada, avaldavad ehitusettevõtete 2015. ja 2016. aasta tulemustele mõju tellimuste vähenenud mahud, hinnakonkurentsi surve marginaalidele ja suurenenud lepingulised riskid.

AS-i Merko Ehitus juhatus jääb muutlikes oludes saavutatud 2014. aasta majandustulemustega rahule, seda eelkõige paranenud kasumlikkuse, Läti ja Leedu müügitulude kasvu ning Eesti korterite müügi osas. Samas on uute ehitustellimuste maht Balti turul alates 2014. aastast järk-järgult langenud, seda eriti insenerrajatiste valdkonnas, tingituna Euroopa Liidu rahastusega projektide vähenemisest. Lisaks mõjutab eratellijate aktiivsust ärikinnisvara arendusel madal majanduskasv ning vähenenud investeerimiskindlus, lisaks napib arendajatel sageli omakapitali. See pikendab ehitusobjektide ettevalmistusperioodi ja mõjutab negatiivselt tellimuste mahtu büroo-, kaubandus-, tootmis- ja teiste ärihoonete valdkonnas.

„Ehitusturu edasised kasvuperspektiivid sõltuvad paljuski uute riigihangete käivitamise kiirusest, kus prognoosime teatavat elavnemist alates 2016. aastast. Riigitellimuste vähenemisest tulenevalt on kõigis kolmes Balti riigis meie prioriteediks koostöö eratellijatega, kellele tahame pakkuda kvaliteetseid ja optimaalseid ehituslahendusi, efektiivset ehitusprotsessi ja kindlust objektide tähtaegse valmimise osas. 2015. aastal näeme kasvuvõimalusi Leedus ning ootame hangete mahtude jäämist samale tasemele elektriehituse valdkonnas, kus need sõltuvad põhi- ja jaotusvõrgu ettevõtete investeeringutest,” ütles AS-i Merko Ehitus juhatuse esimees Andres Trink.

Balti korteriturg näitab Trinki sõnul peale viimase kolme aasta kiiret kasvu stabiliseerumise märke. „Meie hinnangul püsib nõudlus hea elukeskkonna ja kvaliteetselt ehitatud elamispinna järele, mida oma klientidele jätkuvalt pakume. Korteriturgu toetab ka madal intressitase, suhteliselt stabiilsed ehitushinnad ja elanike säästude kasv. Sellest tulenevalt on elamuehituse valdkond jätkuvalt meie fookuses ja käesoleval aastal plaanime oma arendusprojektidesse Balti riikides investeerida 45-50 miljonit eurot,“ lisas Trink.

Andres Trinki sõnul kajastuvad tellimuste vähenenud  mahud, hinnakonkurentsi surve marginaalidele ja suurenenud lepingulised riskid ehitusettevõtete 2015. ja 2016. aasta tulemustes. „Kuna nõudluse tase Balti ehitusturul jääb lähema paari aasta jooksul nõrgaks, on kuluefektiivsus ja paindlikkus turuolukorra muutustele reageerimisel ehitusettevõtetele järjest olulisem,“ lisas Trink.