Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Merko Ehituse esimese poolaasta müügitulu kasvas 116,2 miljoni euroni

06.08.2015

Merko Ehituse 6 kuu müügitulu kasvas 116,2 miljoni ja teise kvartali müügitulu 70,6 miljoni euroni, kontserni 6 kuu puhaskasum oli 2,4 ning teises kvartalis 1,6 miljonit eurot. Väljaspool Eestit teenitud ehitusteenuse müügitulude osakaal kasvas esimesel poolaastal 31%ni. Kinnisvaraarenduse müügitulud kasvasid 6 kuuga 57% ning osakaal kontserni müügituludest on 28%. Ettevõte jääb rahule teises kvartalis sõlmitud uute lepingute mahuga, ent lepingute portfelli hoidmine ja kasvatamine on tänases turuolukorras jätkuv väljakutse.

„Suutsime suurendada müügitulu nii teise kvartali kui kuue kuu võrdluses, millesse andis olulise  panuse järjest aktiivsem kinnisvaraarenduse valdkond ning Läti ja Leedu ehitusteenuse müügitulu kasv. Samuti on hea meel, et käivitunud on esimene elektriehituse projekt Läti elektriehituse turul, kuhu eelmisel aastal sisenesime, ja lisaks sõlmisime teises kvartalis esimese arvestatava mahuga  ehituslepingu Soomes,“ ütles AS-i Merko Ehitus juhatuse esimees Andres Trink.

„Oleme rahul teises kvartalis sõlmitud uute ehituslepingute mahuga Eestis, ent lepingute portfelli hoidmine ja kasvatamine on ehitusettevõtetele suur väljakutse, kuna konkurents on jätkuvalt tihe ja turg hinnakeskne, mistõttu võetakse pakkumistel suuri riske. Et meie fookuses on projekteerimis- ja ehitusteenuste terviklik pakkumine, on meil hea meel, et enamik viimase kvartali lepingutest on eratellijatega sõlmitud projekteerimis- ja ehituslepingud. Mitme lepingu puhul on aga oluline märkida, et reaalne ehitustegevus jääb 2016. aastasse, kuna kõigepealt tuleb teha  projekteerimistööd,“ lisas Andres Trink. „Samas ei saa me rahule jääda esimese poolaasta kasumlikkusega, mida mõjutas negatiivselt täiendav tulumaksukulu ja arendusprojektide väiksem marginaal, sest realiseerisime osa kortereid madalama tootlusega projektides, mis olid käivitatud, et luua eeldusi kapitali tootlikkuse parandamiseks tulevikus. Eelmise aasta kasumlikkuse saavutamine ei ole lihtne, arvestades, et puuduvad ka eelmise aastaga võrreldavas mahus olevad insenerehitusobjektid“, lisas Trink.

Merko Ehituse 2015. aasta teise kvartali müügitulu oli 70,6 mln eurot ning kuue kuu müügitulu 116,2 mln eurot (II kvartal 2014: 64,8 mln eurot ning 6 kuud 2014: 113,7 mln eurot). Teises kvartalis sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 98,9 mln eurot ning 6 kuu jooksul 121,3 mln eurot (II kvartal 2014: 21,7 mln ja 6 kuud 2014: 70,3 mln eurot). Seisuga 30. juuni 2015 oli kontserni teostamata tööde jääk 217,2 mln eurot (30.06.2014: 191,6 mln eurot).

Merko Ehituse teise kvartali brutomarginaal oli 7,6% ning kasum enne makse 2,7 mln eurot, 6 kuu vastavad näitajad olid 7,7% ja 3,6 mln eurot. Ettevõte teenis teises kvartalis puhaskasumit 1,6 mln ning 6 kuuga 2,4 mln eurot. Puhaskasumit mõjutas aktsionäridele dividende väljamaksega kaasnenud täiendav tulumaksukulu Eestis summas 0,9 mln eurot.

„Plaanipäraselt on kasvanud kinnisvaraarenduse valdkonna müügitulu. Oleme tänavu käivitanud mitu korteriarendusprojekti ning teeme ettevalmistusi uuteks, sealhulgas koostöös BLRT Grupiga arendatavaks mereäärseks Noblessneri elamukvartaliks. Meie müügitulemused näitavad, et Baltikumi aktiivse pakkumisega korteriturul on jätkuvalt nõudlust Merko arendatava, ehitatava ja müüdava kvaliteetse elamispinna järele. Samas on eeskätt Tallinnas ja Vilniuses uute korterite pakkumine järjest kasvanud, mistõttu jälgime pidevalt turgu ning arvestame võimalusega, et müügiperioodid võivad tulevikus pikeneda. Uutel arendajatel tasuks olla ettevaatlikum,“ kommenteeris Andres Trink kinnisvaraarenduse valdkonda.

Kontsern müüs Baltikumis 6 kuuga 168 korterit kogumaksumusega 31,7 mln eurot ning teises kvartalis 106 korterit kogumaksumusega 20,9 mln eurot (summad käibemaksuta). Kinnisvaraarenduse valdkonna müügitulud on kasvanud 6 kuuga 57%, mida on mõjutanud aruandeperioodil sõlmitud keskmisest eksklusiivsema arendusprojekti korterite müügitehingud. Ettevõte on tänavu käivitanud Baltikumis kokku 335 korteri ehituse (2014. aasta 6 kuuga 136 korterit), sealhulgas kortermajad Tallinna südalinnas Tartu mnt 52, Kalamajas Jahu tn 1a, Paepargis Perepargis, Tartu vallas Kaupmehe tänaval ning Vilniuse südalinnas Krokuvos 73.

Suuremate objektidena olid teises kvartalis Eestis töös Hilton Tallinn Park hotell, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe korpuste rekonstrueerimine, Tallinna trammiliini nr 4 taristu projekteerimine ja rekonstrueerimine, Öpiku Ärihoone projekteerimis- ja ehitustööd, logistikakeskuse projekteerimis- ja ehitustööd Maardus, Tallinna hoolduslepingutest tulenevad teehoiutööd, Läsna-Kodasoo teelõikude rekonstrueerimine Tallinn-Narva maanteel ning Suur-Sõjamäe tänava rekonstrueerimine. Lätis ja Leedus jätkusid teises kvartalis Liepajas kontserdimaja ehitustööd, Dzintaru 36 korterelamute ehitustööd Jurmalas, Riia ja Valmiera kutsekoolide ehitustööd, Magdalēna nami multifunktsionaalse hoone ehitustööd Riias, A. Deglava tänava prügila rekultiveerimise ja ehitustööd Riias, Mežaparksi arenduspiirkonna territooriumi insenertehnilised ettevalmistustööd Riias ning ABB kõrgepinge alalisvoolu konverteralajaama üldehitustööd Klaipedas.