Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Merko: Iru jäätmeenergiaploki katlahoonet hoiab püsti üle 10 000 detailist koosnev ligi 1000 tonni kaaluv teraskonstruktsioon

18.06.2013

Täna avatud Eesti Energia Iru elektrijaama jäätmeenergiaploki üldehitus- ja eritööd teostas Merko Ehitus Eesti rahvusvahelise jäätmepõletusjaamade eksperdi, Prantsuse firma CNIM tellimuse alusel. Jäätmepõletusjaama katlahoone üle 10 000 detailist koosnev ning ligi 1000 tonni kaaluv kolmemõõtmeline teraskonstruktsioon projekteeriti kolme riigi ettevõtete koostöös ning monteeriti suuremõõtmeliste seadmete vahele millimeetri täpsusega.

„Iru jäätmepõletusjaam on ehituslikust aspektist keerukas ja erakordne objekt ainuüksi seepärast, et tegemist on alles teise jäätmepõletusjaamaga terves Baltikumis. Kuna objekti südameks on jäätmepõletus- ning energiatootmisseadmed, siis hoonete projekteerimine ja ehitamine lähtus peamiselt tehnoloogilistest vajadustest, mõõtmetest, koormustest ning nende paigaldamise graafikust. Hoonete mahtu täidavad tihedalt arvukad tööstusseadmed, mistõttu oli hädavajalik kolmemõõtmeline (3D) projekteerimine, mida tegime tihedas koostöös CNIMiga,“ ütles Merko Ehitus Eesti projektijuht Priit Pullerits.

Kogu jäätmepõletuseks vajaliku tehnoloogia projekteeris, tarnis ja paigaldas ehituse peatöövõtja Prantsuse ettevõte Constructions Industrialles De La Mediterranee (CNIM), kes on jäätmepõletuse valdkonnas hinnatud ekspert ning üks suurimaid jäätmepõletusjaamade ehitajaid maailmas. Merko teostas üldehitus- ja eritööd koos kõigi vajalike projekteerimistöödega.

„Üheks keerukaimaks väljakutseks kujunes katlahoone teraskarkassi projekteerimine ning montaaž, mis pidi mahtuma suuremõõtmeliste seadmete vahele ja ümber paljudes kohtades lausa millimeetri täpsusega. Projekteerimisülesande tegi veelgi keerukamaks asjaolu, et seadmete projekteerimist juhtis CNIMi kontor Pariisis ning konstruktsioonid projekteeris meie tellimisel vastavate kogemustega Soome ettevõte. Tänu kaasaegsetele infotehnoloogilistele kommunikatsioonivahenditele õnnestus 45 meetri kõrgune, üle 10 000 detailist koosnev ja kokku ligi 1000 tonni kaaluv kolmemõõtmeline teraskonstruktsioon projekti järgi kokku monteerida ilma tõsisemate probleemideta ning  vajaduseta midagi ümber teha,“ lisas Priit Pullerits.

Priit Pulleritsu sõnul nõudis erilist tähelepanu ka ventilatsioonisüsteemide projekteerimine, kuna katlast tulenev soojaeraldus hoonesse on erakordselt suur, mis tingib vajaduse väga suureks õhuvahetuseks. Samuti on hoone normaalseks funktsioneerimiseks ülioluline Merko poolt projekteeritud prügipunkri ventilatsioon ning paigaldatud õhupuhastuse aktiivfiltrid, mis tagavad nõuetekohase puhtuse atmosfääri paisatavale väljapuhkeõhule.

Kahe ja poole aasta pikkune koostöö CNIMi ning tellija Eesti Energiaga kulges väga usalduslikult ja tulemuslikult ning Merko on täitnud eranditult kõik tähtajad, sealhulgas ehitus- ning kasutusloa hankimised ja vajalikud eeldused objekti lõpptähtajaks üleandmiseks lõpptellijale Eesti Energiale.

„CNIM on rahvusvaheline ettevõte ning meil on koostöökogemusi väga paljude ehitusfirmadega üle maailma. Võin ausalt öelda, et esimest korda saime teha koostööd ehitajaga, kes  õpib nii kiiresti. Ehitusprotsessil on sellistes suurprojektides väga oluline ja kriitiline roll ning seda eriti ajagraafiku võtmes. Merko tunneb kohalikke olusid, neil on professionaalsed insenerid ja projekteerijad ning suured kogemused. Kui Merko tegutseks aktiivselt väljaspool Baltikumi, siis sooviksime korrata meievahelist edukat koostööd ka meie muude projektide puhul,“ ütles CNIMi Põhja-Euroopa müügidirektor Jean-François Brua.

„Merkoga on olnud suurepärane koostöö ning objekti meeskond on paljudes kohtades  meile vastu tulnud selle nimel, et koostöö hästi sujuks. Ehitusprotsess on kulgenud kiiresti ja professionaalselt, eriti tahaks esile tõsta Merko betoonitööde kõrget kvaliteeti,“ ütles Eesti Energia Iru elektrijaama arendusjuht Urmo Heinam.

Merko Ehitus Eesti teostatud tööde hulka kuulusid Iru jäätmepõletusjaama üldehitus ja hoonesüsteemid, sealhulgas ventilatsiooni- ja elektritööd. Kokku kulus tehase valmimiseks 7000 kuupmeetrit raudbetooni ning üle 3000 tonni ehitusterast. Merko jaoks tavapärastele töödele lisaks projekteeriti ja ehitati välja mitmed seadmeid ja tehnoloogiat toetavad spetsiifilised süsteemid nagu suruõhu süsteemi ning tööstusliku heitvee puhastussüsteemi. Samuti kuulus Merko töövõttu kõrge- ja keskpingeosa projekteerimine ja installatsioonitööd. Merko rajas muuhulgas ka autokaalude ning autode läbipääsusüsteemi, kõik tuletõrjesüsteemid ja juurdepääsutee alates värskelt valminud liiklussõlmest Saha-Loo teel. 2010. aastal Merko ja CNIMi vahel sõlmitud lepingu järgi oli tööde maksumuseks 16,1 miljonit eurot, millele lisandus käibemaks.

Eesti Energia Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis muundatakse elektriks ja soojuseks ligi 85% jäätmetes sisalduvast energiast. Jaama soojuse tootmise võimsus on 50 MW ning elektritootmise võimsus 17 MW. Jäätmeplokis kasutuses olev tehnoloogia sobib mitmesugust liiki jäätmete põletamiseks ning ei vaja segaolmejäätmete põletamiseelset sorteerimist, purustamist ega sõelumist. Täisvõimsusel töötades põletab Iru jäätmeplokk tunnis keskmiselt 27,5 tonni segaolmejäätmeid. Selline kogus jäätmeid tekib aastaga umbes 70 keskmises Eesti kodus. Keskmiselt külastab jäätmeplokki ligi 80 prügiautot päevas. Eestis jääb aastas sorteerimisest üle ligi 300 000 tonni segaolmejäätmeid, millest jäätmeplokk suudab taaskasutada umbes 220 000 tonni.