Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Merko lõpetas Murastes kaasaegse reoveepuhasti ehitustööd

23.09.2015

Harku vallas Murastes valmis kaasaegne Meriküla reoveepuhasti, mis tagab piirkonna üha suurenevate majapidamiste nõuetekohase teenindamise. Tänu uuele puhastile on Kakumäe lahte jõudev vesi oluliselt puhtam ning vastab vee erikasutusloas esitatud väljavoolu nõuetele.

„Vajadus tekkis sellest, et olemasoleva puhasti võimsus oli ammendunud ning piirkonda lisandub järjest uusi majapidamisi. Kohalike elanike jaoks võib muutus olla vähemärgatav, sest eks kraanikausist voolas vesi ära ka varem, ent spetsialistid teavad, et Kakumäe lahte jõudev vesi on nüüd oluliselt puhtam ja vastab vee erikasutusloas esitatud väljavoolu nõuetele,“ ütles tööde tellija OÜ Strantum esindaja Valdo Liiv. „Koostöös Merkoga rajatud reoveepuhastit võib julgelt pidada etalonprojektiks ja kindlasti on see suur samm edasi Harku valla taristu arengutes,“ lisas Liiv.

„Tööde käigus lammutasime vana reoveepuhasti ning ehitasime uue ja võimsama puhasti, mis on võimeline puhastama kuni 6000 inimese reovee. Ehitustöid muutis keerukamaks tööde teostamine Muraste looduskaitseala geoloogiliselt ebasoodsates tingimustes ning vajadus samale ehitustandrile jääv vana puhasti samaaegselt töös hoida,“ ütles Merko Ehitus Eesti ASi projektijuht Peeter Laidma. Uus hoone sai katuse alla hea tava kohaselt jõuluks ja puhasti tööle jaanipäevaks. „Tänaseks on ka katsetuste periood edukalt läbitud ja lõpptulemuse üle saab ainult rõõmustada,“ konstateerib Laidma. Ehitustööd teostas konsortsium AS Merko Ehitus Eesti ja AS Merko Infra, projekti kaasrahastas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.