Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Merko rajas Vääna-Jõesuusse Eesti teise vaakumkanalisatsiooni torustiku

06.08.2014

Merko lõpetas Vääna-Jõesuu ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustiku ning reoveepumplate ehitustööde neljanda ehk viimase etapi. Puraviku ja Nõmmerohu tee piirkonda rajati vaakumjaam ja reoveepumpla ning ehitati 3,8 km joogivee- ning 4,1 km kanalisatsioonitorustikku. Vääna-Jõesuu sai ehitusega Eesti teise vaakumkanalisatsiooni torustiku.

Tööde tellija, OÜ Strantum esindaja Valdo Liivi sõnul on vaakumkanalisatsioon välistorustikena Eestis põhjendamatult vähe kasutamist leidnud lahendus. „Kui tööde tellimisel sai vaakumkanalisatsiooni kasuks otsustamisel määravaks madal ehitushind ja ekspluatatsioonikulud, siis tänaseks, kui esimesed kliendid on süsteemile peale ühendatud, saab tõdeda ka süsteemi kasutusmugavust ja seda eelkõige klientide monitoorimise seisukohalt“.

„Tööd Vääna-Jõesuus on sujunud väga hästi ning kiiresti. Nii esimese kolme etapi kui praeguse viimase, neljanda etapi tööd valmisid enne lepingulist tähtaega. Seeläbi oleme saanud minimeerida ehitustööde kaasnevaid ebamugavusi nii piirkonna elanikele kui suvitajatele,“ ütles Merko Ehitus Eesti ASi projektijuht Peeter Laidma.

„Puraviku ja Nõmmerohu tee piirkonda rajati vaakumjaam ja reoveepumpla ning ehitati 3,8 km joogivee- ning 4,1 km kanalisatsioonitorustikku, millest ligi 3,6 km on vaakumkanalisatsiooni torustik. Vaakumkanalisatsiooni eeliseks on efektiivsus – kanalisatsioonipumplad ei pea liigset vett edasi pumpama, kuna tänu veetihedale vaakumkanalisatsioonile sattub süsteemi võrreldes tavalise kanalisatsiooniga oluliselt vähem sademete, lumesula, lekkiva torustiku või kaevu vett. Vaakumkanalisatsiooni kaevud on vettpidavad ja ka kaevu kaan on tavaliselt maapinnast 10-20 cm kõrgem, et välistada sademete sissevool kaane vahelt,“ selgitas Peeter Laidma.

„Lisaks on igas kaevus andurid, millega saab jälgida iga kliendi reovee vooluhulka. Igasugune järsult suurenenud vooluhulk on automaatse jälgimise kaudu näha ning annab põhjust hooldustehnikul välja sõita. Tavalise kanalisatsiooni selline jälgimine puudub ning suuri lekkeid avastatakse tavaliselt juhuslikult või mõnda muud probleemi kontrollides,“ lisas Laidma.

Ehitustööd teostas konsortsium AS Merko Ehitus Eesti ja AS Merko Infra, kes on rajanud ka Eesti seni ainsa vaakumkanalisatsiooni torustiku Viimsis Leppneemesse.

AS Merko Ehitus Eesti (www.merko.ee) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri- ning elamuehituse töid. Ettevõte kuulub Tallinna börsil noteeritud Merko Ehitus kontserni. AS Merko Infra on AS Merko Ehitus Eesti tütarettevõte, mis keskendub infrastruktuuriehitusele ning vee-, kanalisatsiooni- ja gaasitorustike välisvõrkude ehitamisele, kanalisatsioonipumplate paigaldamisele ning sadeveesüsteemide ehitamisele ja renoveerimisele. Alates 2011. aastast kuulub ettevõtte koosseisu ka elektritööde osakond, mis tegeleb kesk- ja kõrgepinge alajaamade ning liinide projekteerimise, seadistamise ja ehitamisega.