Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Ettevõttest

Merko Ehitus keskendub ehituse peatöövõtule ning professionaalsele ehituse ja kinnisvara arenduse täislahenduse pakkumisele.

Pikaajalised kogemused erinevatest riikidest, ehitusteenuste lai ulatus, paindlikkus, usaldusväärsus ja tähtaegadest kinnipidamine ning eelkõige kvaliteet on aidanud kontserni ettevõtetel saavutada tugeva positsiooni Baltikumis. Sõltuvalt tellijate vajadustest teostavad kontserni ettevõtted nii väikesemahulisi ehitustöid kui ka mastaapseid, keerukaid ja innovaatilisi projekte, keskendudes ehituse peatöövõtule ja projektijuhtimisele. Merko Ehitus kuulub ka juhtivate elamuehituse ettevõtete hulka Balti riikides.

Kontserni kuuluvad Eestis, Lätis ja Leedus ehitusalaseid terviklahendusi pakkuvad ehitus- ja kinnisvaraarenduse ettevõtted, millest suuremad ehitusvaldkonna ettevõtted on AS Merko Ehitus Eesti (100%), SIA Merks (100%), UAB Merko Statyba (100%) ning AS Merko Ehitus Eesti kontserni kuuluvad ettevõtted Tallinna Teede AS (100%) ja AS Merko Infra (100%). Alates 2016. aastast kuulub kontserni ka Norra ehitusettevõte Peritus Entreprenør AS (56%). Valdusettevõte AS Merko Ehitus vastutab kontserni erinevate äriühingute strateegiate väljatöötamise ning elluviimise eest eestkätt ressursside paigutuse ja pikemaajalise planeerimise kaudu.

Merko aktsiad on noteeritud NASDAQ Tallinn börsil alates 1997. aastast. Kontsern annab tööd pea 800 inimesele. Ettevõtte 2017. aasta müügitulu oli 317,6 miljonit eurot.

Kontserni suurematele ehitusettevõtetele on omistatud rahvusvahelised kvaliteedi-, keskkonnakaitse- ja tööohutuse sertifikaadid ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001.


KONTSERNI STRUKTUUR

Tutvu kontserni juhtimis- ning juriidilise struktuuriga.

TEGEVUSVALDKONNAD

Merko teostab üld-, insener-, teedeehituse ning kinnisvaraarenduse segmentide raames nii väiksemahulisi kui keerukaid mastaapseid töid.

MERKO TÖÖANDJANA

Merko annab Eestis, Lätis, Leedus ja Norras tööd kokku enam kui 750 inimesele, pikaajaliste kogemustega oma ala professionaalid on ettevõtte võtmeväärtus.

 STRATEEGIA

Ettevõtte strateegia fookus on kasumlikkusel ja kulubaasi efektiivsusel.

VISIOON, VÄÄRTUSED

Usaldusväärsed lahendused ja kvaliteetne teostus tellija ideedele.

AJALUGU

Merko ajalugu ulatub aastasse 1990, tagades 25-aastase kogemuse.