Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Tegevusvaldkonnad

Kontsern tegutseb peamiselt Eesti, Läti ja Leedu turul oma tütarettevõtete kaudu ning olenevalt riigist pakub ehitusteenuseid ja kinnisvara arenduse teenuseid järgmiste ärisegmentide lõikes: Eesti ehitusteenus, Läti ja Leedu ehitusteenus ning Kinnisvaraarendus. Kontserni ärisegmentide struktuur vastab kontserni juhtimisstruktuurile.

EESTI EHITUSTEENUS

Kõik Eesti ehitusprojektid, sealhulgas üld-, insener- ja teedeehituse projektid.

LÄTI JA LEEDU EHITUSTEENUS

Kõik Läti ja Leedu ehitusprojektid, sealhulgas üld-, insener- ja teedeehituse projektid.

KINNISVARAARENDUS

Kontserni omanduses oleva kinnisvara arendus: korteriprojektide arendus, pikaajalised kinnisvarainvesteeringud ning äriotstarbelised kinnisvaraprojektid.

Ehitusteenuste raames pakub Merko peatöövõtjana terviklahendust ehk projektijuhtimist alates kliendi soovide kaardistamisest, lahenduse ja hinnapakkumise koostamisest kuni kogu teostuseni. Objektimeeskond komplekteeritakse ettevõtte enam kui 790 professionaalsest töötajast tulenevalt konkreetse objekti keerukusest ja suurusest, objektimeeskonda toetab tugev back-office, mis hõlmab tööohutuse, kvaliteedijärelvalve, eelarvestajate ja projekteerijate tiimi. Professionaalses ja kvaliteetsele tulemusele orienteeritud koostöös hindame avatust, ausust, konkreetsust ja korrektsust ning kokkulepetest kinnipidamist.

ÜLDEHITUS

est lipp

lat lipp lit lipp

Erinevate hoonete ehitus alates äri- ja büroohoonetest, kaubanduskeskustest kuni avalike ja elukondlike ning spetsiifiliste tööstushooneteni.

INSENEREHITUS

est lipp

lat lipp

 

Ehitame kõiki infrarajatisi: sadamad, transpordi- ja teerajatised, prügila ladestusalad, veepuhastid ning keerukad energiarajatised.

TEEDEEHITUS

est lipp

 

Pakume terviklikku teenust: teede ehitust koos sinna juurde kuuluva infrastruktuuriehituse, teehoiutööde ja hooldusremondi teostamisega.