Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Narva-Jõesuus valmisid Merko teostatud ranna-ala arendamise ja heakorrastamise tööd

05.07.2014

Reedel, 4. juulil avati pidulikult Narva-Jõesuu promenaad ning Narva-Jõesuu ranna-ala arendamise ja heakorrastamise tööde raames tehti korda Eesti ühe tuntuma kuurorti mererannaga piirnev avalik linnaruum. Tööd teostas konsortsium AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus Eesti.

Tööde raames korrastati merele lähim Aia tänav 1,6 km pikkuses. Rekonstrueerimise käigus projekteeriti ja rajati uus nõuetele vastav teekonstruktsioon koos asfaltbetoonkattega, mille kõrvale ehitati uus kõnnitee sillutiskivi kattega. Mereranna esimesele luitele on ehitatud ligi 3 km pikkuses laudteid, terrasse, puhke- ja grillimiskohti. Soetati uued rannaelemendid (riietuskabiinid, pingid, prügikastid, sportimiselemendid jms), ühiskondlikud WC-d ja on toodud rannapiirkonda nii vesi- kui kanalisatsioon.

Lisaks rekonstrueeriti ja rajati kokku 128 parkimiskohta autodele, paigaldati uued liiklusmärgid ja tänavakatte märgistus. Aia tänava tänavavalgustuse rekonstrueerimise raames vahetati välja kaabelliinid, paigaldati uued valgustuspostid koos modernsete valgustitega ning mereranda prožektorid rannaala valgustamiseks. linPargi tänava parkla rekonstrueerimise käigus ehitati uued kõnniteed koos invakaldteedega. Kinnikasvanud pargis teostati uus haljastus ja pargi valgustus koos elektrivarustuspunktidega paviljonidele ning ürituste jaoks.