Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

330kV õhuliin Eesti Elektrijaama uuele energiaplokileAuvere küla, Vaivara vald, Ida-Virumaa

2014. aasta kevadel valminud õhuliin Narva uue 300MW elektrijaama ning värskelt renoveeritud Aruküla 330/110 kV alajaama vahel tagab uue energiaploki ühendatuse Eesti elektrivõrguga. Projekti mahtu kuulus projekteerimine, kaks kaheahelalist kõrgepinge õhuliini masti koos vundamentidega, ning juhtmetööd, sealhulgas optikakaabli tõmbamine. Projekteerimisel lähtuti võimalusest lisada selleks hetkeks veel investeerimisotsuseta täiendava 300MW energiaploki ühendamine põhivõrguga.
Väljakutseks osutus lähtematerjalist puuduv, kuid elektrijaama tööks vajalik ning seega säilitamisele kuuluv jahutusvee toru, mis jooksis vundamentide jaoks ettenähtud alast läbi. Töömaa kitsastes oludes ei olnud mõeldav masti asukoha muutmine ning projekteerimismeeskond lahendas olukorra standardsete tehasetoodangu asendamisega kohapeal valatud vaivundament lahendusega.
Mitmed paralleelsed tööd suurehitusel nõudsid paindlikkust objekti graafikus ja kiiret reageerimisvõimet, millega koostöös alltöövõtjatega edukalt toime tuldi.

Tellija:
Alstom Estonia AS
Projekti nimi:
330kV õhuliin Eesti Elektrijaama uuele energiaplokile
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Auvere küla, Vaivara vald, Ida-Virumaa
Projekti algus:
2012
Valmimise aasta:
2014
Iseloomulik näitaja:
Kaks kõrgepinge õhuliini masti kõrgusega 45 m; 330kV liiniosade kogupikkus 358 m