Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Abja-Paluoja vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamise III etapi 1. osa ehitustöödSarja tee, Pärnu mnt, Metsa, Põhja, Järve, Põllu, Aia, Kooli, Posti, Oru, Pilve tn, Abja-Paluoja, Viljandimaa

Vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitus ja rekonstrueerimine. Reoveepumpla paigaldus.

Tellija:
Abja Elamu OÜ
Projekti nimi:
Abja-Paluoja vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamise III etapi 1. osa ehitustööd
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Projekteerija:
AquaProject OÜ
Tööde iseloom:
Uus ehitis; rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Sarja tee, Pärnu mnt, Metsa, Põhja, Järve, Põllu, Aia, Kooli, Posti, Oru, Pilve tn, Abja-Paluoja, Viljandimaa
Projekti algus:
2015
Valmimise aasta:
2016
Iseloomulik näitaja:
9000 m vee-ja kanalisatsioonitorustikke; 1 reoveepumpla