Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Abruka sadama põhjapoolne lainemurdjaAbruka vald, Saare maakond

Ehitati Abruka sadama põhjapoolne lainemurdja pikkusega 100 meetrit. Kindlustati graniitkividega lainemurdja ja kaldarambi vaheline veealune nõlv pikkusega ligikaudu 25 meetrit.

Tellija:
AS Saarte Liinid
Projekti nimi:
Abruka sadama põhjapoolne lainemurdja
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Sadamarajatis
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Abruka vald, Saare maakond
Projekti algus:
2010
Valmimise aasta:
2010
Iseloomulik näitaja:
Lainemurdja pikkus 100 m