Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Ahja veetöötlusjaamAhja, Põlvamaa

Tellija:
AS Põlva Vesi
Projekti nimi:
Ahja veetöötlusjaam
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Veepuhastus ja -töötlus
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Ahja, Põlvamaa
Projekti algus:
2008
Valmimise aasta:
2009
Iseloomulik näitaja:
Üks puurkaev-pumpla 10 m3/h koos veetöötlusega