Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Aloja 110/20 kV alajaama rekonstrueerimineRiia tn 26, Aloja, Läti

Töid teostab konsortsium GP Merko Infra Remus Elektro.

Tellija:
Augstsprieguma tikls
Projekti nimi:
Aloja 110/20 kV alajaama rekonstrueerimine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
Merko Infra AS/SIA Karlis
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Läti
Aadress:
Riia tn 26, Aloja, Läti
Projekti algus:
2015
Valmimise aasta:
2017
Iseloomulik näitaja:
110 kV, 7 lahtriga õhkisolatsiooniga jaotla