Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Aloja 110/20 kV alajaama rekonstrueerimineRiia tn 26, Aloja, Läti

Aloja alajaam rajati 1973. aastal. Olemasolevas seitsmes ühenduspunktis tehti rekonstrueerimistööd – demonteerimine ja seejärel uute ühenduspunktide paigaldamine. Rekonstrueerimistööd hõlmavad tervikliku tehnilise projekti väljatöötamist, juhtimishoone ehitust, 110 kV ja 20 kV seadmete, alajaama releekaitseseadmete ja dispetšerjuhtimisseadmete paigaldust.

Töid teostas konsortsium GP Merko Infra Remus Elektro.

Tellija:
Augstsprieguma tikls
Projekti nimi:
Aloja 110/20 kV alajaama rekonstrueerimine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
Merko Infra AS/SIA Karlis
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Läti
Aadress:
Riia tn 26, Aloja, Läti
Projekti algus:
2015
Valmimise aasta:
2017
Iseloomulik näitaja:
110 kV, 7 lahtriga õhkisolatsiooniga jaotla