Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Anne 110 kV alajaamLohkva küla, Luunja, Tartumaa

Anne alajaama 110 kV jaotla renoveerimise tingis eelkõige Fortumi elektrijaama liitumine. Kogu projekteerimine telliti Merko peamajast: ehitusosaga aitas konstrueerimisosakond, elektritööde primaar- ja sekundaarosa tuli elektritööde osakonna projekteerijatelt. Anne alajaam oli keeruline ka sekundaarosa poolelt, kuivõrd omavahelist sidumist vajasid Jaotusvõrgu (35kV Siemensi, 10kV nõukogudeaegse) ja Põhivõrgu (110 kV) jaotlad. Selleks kulus 60 km signaalkaableid, mis ühendati 12 000 klemmiga.

Tellija:
OÜ Põhivõrk
Projekti nimi:
Anne 110 kV alajaam
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Lohkva küla, Luunja, Tartumaa
Projekti algus:
2008
Valmimise aasta:
2009