Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Aruküla 330/110/20 kV alajaamJärsi küla, Raasiku vald, Harjumaa

Aruküla uue, 330/110/20 kV alajaama ehitamise põhjuseks oli täielikult amortiseerunud vana, 220/110/10 kV alajaam. Aruküla vana alajaam oli viimane kolmest Tallinna toitvast alajaamast, mis oli veel uuendamata. Ehitamine toimus „Võtmed Kätte“ meetodil, mis tähendab, et kõik projekti mahus olevad seadmed tarnitakse koos vajalike projekteerimistöödega, installeeritakse, seadistatakse, kontrollitakse jne ning antakse tellijale lõplikult üle pingestatud kujul. Tarniti ja installeeriti uued 330 kV, 110 kV ja 20 kV jaotlad koos liinide ümberühendamisega. Ehitati uus juhtimishoone. Juhtimishoonesse paigaldati uus releekaitse, automaatika ning abipingeseadmed. Antud projekti raames rajati veel uus puurkaev, kanalisatsioonisüsteem ja tuletõrje veevõtukoht. Pärast uue alajaama valmimist lammutati ka vana 220 kV alajaam. Tänasel päeval tagab Aruküla uus 330/110 kV alajaam elektritoite suurele osale Tallinnast, samuti läbib märkimisväärne osa Estlingi minevast ja tulevast võimsusest Aruküla 330 kV süsteeme.

Tellija:
AS Elering
Projekti nimi:
Aruküla 330/110/20 kV alajaam
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Järsi küla, Raasiku vald, Harjumaa
Projekti algus:
2011
Valmimise aasta:
2013
Iseloomulik näitaja:
330kV jaotla 6 lahtrit / 110kV jaotla 13 lahtrit / Brutopind 380 m2