Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Aseri 110 kV alajaama rekonstrueerimine koos tuulepargi liitumisegaReeskalda tee 10, Aseri alevik, Ida-Virumaa

Vaatamata vana alajaama kehvale seisukorrale, tingis rekonstrueerimise vajaduse eelkõige tuulepargi liitumise soov. Et keerukamate seadmete tarneajad olid antud projekti puhul 6-7 kuud, siis oli ka ajagraafik juba algusest peale pingeline. Nii näiteks pidi tehniline projekt valmis olema jaanuaris 2008, C1T (esimene pool alajaamast) pingestamine pidi toimuma augustis 2008 ning C2T (teine pool alajaamast) pingestamine oktoobris 2008. Tööd algasid projekteerimisest ja seadmete tellimisest. Aseri alajaam oli küllaltki keeruline ka sekundaarosa poolelt, sest sidumist vajas nii Jaotusvõrk kui ka Põhivõrk. Alajaam on sihipärases kasutuses ja anti tellijale tähtaegselt üle. Nagu näitab Aseri alajaama tehniliselt keerulise objekti realiseerimine, on Merko Ehitusel olemas igati pädev ja konkurentsivõimeline 110 kV alajaamade ehitamise meeskond.

Tellija:
OÜ Põhivõrk
Projekti nimi:
Aseri 110 kV alajaama rekonstrueerimine koos tuulepargi liitumisega
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Reeskalda tee 10, Aseri alevik, Ida-Virumaa
Projekti algus:
2007
Valmimise aasta:
2008
Iseloomulik näitaja:
Uus 110 kV jaotla koos uue juhtimishoonega