Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Balti 330 kv alajaama Vaivara tuulepargi liitumineNarva, Ida-Virumaa

Tellija:
AS Elering
Projekti nimi:
Balti 330 kv alajaama Vaivara tuulepargi liitumine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Narva, Ida-Virumaa
Projekti algus:
2010
Valmimise aasta:
2010