Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Carnikava vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja laiendusCarnikava

Rekonstrueerimistööde käigus rajati kaasaegne veevarustussüsteem kogupikkusega 3,2 km,  rekonstrueeriti veevarustussüsteemi ning kanalisatsioonisüsteemi laiendused kogupikkusega 1,5 km. Samuti rekonstrueeriti ja pikendati kanalisatsioonitorustikku 7,69 km ulatuses. Projekti rahastasid Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, Läti riik ja Carnikava kohalik omavalitsus.

Tellija:
Carnikava omavalitsus
Projekti nimi:
Carnikava vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja laiendus
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Läti
Aadress:
Carnikava
Projekti algus:
2008
Valmimise aasta:
2010