Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Cēsis lossipark24 Palasta iela, Cēsis

Cēsise lossipargi ja väikeste arhitektuuripärandiga hoonete rekonstrueerimine, osaline rekonstrueerimine ja uue heitveetorustiku rajamine.

Tellija:
Cēsis Municipality
Projekti nimi:
Cēsis lossipark
Kategooria:
Hooned
Ehitise tüüp:
Muud avalikud hooned
Projekteerija:
AIG Ltd. /Milts un partneri Ltd.
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Läti
Aadress:
24 Palasta iela, Cēsis
Projekti algus:
2010
Valmimise aasta:
2011