Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Dzelda jõe sildKuldīga, Kuldīgas pilsēta

Sild üle ühe Läti kiirevooluliseima, Dzelda jõe asub Kuldīga rajoonis, 6 km kaugusel Embūtest. Uus sild on lahendatud ovaalse vormiga monoliitse läbijooksuna, laius 3,8 m, kõrgus 3,13 m ja pikkus 25,5 m. Sillaehitamise protsessi kuulus ka 320 meetri pikkuse maanteelõigu rekonstrueerimine, mille käigus tõsteti teekatet ühe meetri võrra. Merks teostas nii silla ehituse kui ka sellega kokku puutuva teelõigu rekonstrueerimistööd.

Tellija:
SJSC Latvijas Valsts ceļi (Läti maanteeamet)
Projekti nimi:
Dzelda jõe sild
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Transpordirajatised
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Läti
Aadress:
Kuldīga, Kuldīgas pilsēta
Projekti algus:
2008
Valmimise aasta:
2009