Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Eesti Elektrijaama uue osa hoonete valgustus ja nõrkvoolAuvere küla, Vaivara vald, Ida-Virumaa

Alltöövõtja tööd, mis on seotud valgustuse ja väikese võimsusega paigaldamiseks uues Alstom Elektrijaamas.

Tellija:
Cegelec
Projekti nimi:
Eesti Elektrijaama uue osa hoonete valgustus ja nõrkvool
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Auvere küla, Vaivara vald, Ida-Virumaa
Projekti algus:
2013
Valmimise aasta:
2015