Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Elektrilevi OÜ liitumine Kehra 110/35/10 kV alajaamasPaasiku küla, Anija vald, Harjumaa

Kehra 110/35/10 kV alajaama ehitatati üks uus 110 kV lahter ja kommertsmõõtepunkt seoses Elektrilevi OÜ liitumisega alajaama uue Kehra – Kose 110 kV õhuliiniga. Rajatised projekteeriti, ehitati ning anti Tellijale üle valmiskujul.

Tellija:
Elering AS
Projekti nimi:
Elektrilevi OÜ liitumine Kehra 110/35/10 kV alajaamas
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
AS Merko Infra / AS Merko Ehitus Eesti
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Paasiku küla, Anija vald, Harjumaa
Projekti algus:
2015
Valmimise aasta:
2016
Iseloomulik näitaja:
110 kV lahter ja kommertsmõõtepunkt