Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt; Emajõe alamprojekt. Elva linna vee- ja kanalisatsioonitööde II ja III etapp. Osa 1: Elva linna põhja- ja keskosa ning Käärdi aleviku vee- ja kanalisatsioonirajatisedElva, Tartumaa

Elva linnas ehitas ja rekonstrueeris AS Merko Ehitus vee-, kanalisatsiooni-, survekanalisatsiooni- ja sajuveetorustikke kokku 34,7 km ulatuses. Paigaldati 10 uut reoveekanalisatsiooni pumplat, üks rekonstrueeriti. Samuti paigaldati viis joogivee mõõdukaevu ja kaks joogivee survetõstepumplat. Sama projekti raames rekonstrueeriti olemasoleva, Jaani tn puurkaevpumpla tootlikkusega 14 m3/h ja rajati kaks uut puurkaev-pumplat sügavusega 215 m, tootlikkusega 14 m3/h.

Tellija:
AS Emajõe Veevärk
Projekti nimi:
Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt; Emajõe alamprojekt. Elva linna vee- ja kanalisatsioonitööde II ja III etapp. Osa 1: Elva linna põhja- ja keskosa ning Käärdi aleviku vee- ja kanalisatsioonirajatised
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Elva, Tartumaa
Projekti algus:
2009
Valmimise aasta:
2010
Iseloomulik näitaja:
Rajatiste pikkus 34,7 km