Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Emajõe alajaama 110 kV kaablidTartu

2007 aasta maikuus anti Tellijale üle Tartus Emajõe ja Ülejõe alajaamade vahele paigaldatud 110 kV kaabelliin. Hanke käigus projekteeriti ja paigaldati 110 kV kaabelliinid Emajõe ja Ülejõe alajaama ning Emajõe alajaama ja olemasoleva õhuliini vahele. Samuti paigaldati 110 kV kaablitega samasse kaevisesse optiline sidekaabel ja Jaotusvõrgu 10 kV kaablid. Renoveeriti ja viidi üle 110 kV pingele ca 2,5 km õhuliini.

Tellija:
OÜ Põhivõrk
Projekti nimi:
Emajõe alajaama 110 kV kaablid
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Tartu
Projekti algus:
2005
Valmimise aasta:
2007
Iseloomulik näitaja:
4 km pikkune 110 kV kaablitrass