Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Enefit-280 kondensiooniala elektrikütte süsteemAuvere küla, Vaivara vald, Ida-Virumaa

Enefit-280 on Eesti Energia keskkonnasäästlikum, töökindlam ja võimsaim põlevkiviõli tehas. Kondensiooniala elektrikütte süsteem on osa uue põlvkonna tehnoloogiast ja on välja arendatud koostöös rahvusvaheliste insenerifirmadega NesteJacobs ja TycoRychem. Enefit-280 tehnoloogial põhineval tehasel on kondensiooniala torustikku ja seadmeid vaja väga erinevate tingimuste täitmiseks elektriliselt kütta. Sellest tulenevalt projekteerisime lõpuni, paigaldasime ja seadistasime kaks suurt kilpi. Kilbid koosnevad kontrolleritest, mida oli kokku rohkem kui 1000 tükki. Erinevad tehnoloogilised torud ja seadmed oli vaja kütta erinevate temperatuurideni erineva aja jooksul, selle otstarbeks paigaldati mitukümmend kilomeetrit erinevaid elektrikütte kaableid. Kasutati tootja TycoRychem polümeer- ja mineraalisolatsiooniga kaableid. Süsteemi keerukus seisnes kondensiooniala suuruses, millest tulenevalt ületas elektriküttekaablite toiteks kasutavate tavaliste kaablite kogus 100 kilomeetrit. Ehitustööde hulka kuulusid kontrollerite kilpide projekteerimine, tootmine, seadistamine,  andurite paigaldamine, elektrikaablite teede teostamine ja küttekaablite paigaldamine.

Tellija:
Eesti Energia Õlitööstus AS
Projekti nimi:
Enefit-280 kondensiooniala elektrikütte süsteem
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
NesteJacobs / Tyco Rychem
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Auvere küla, Vaivara vald, Ida-Virumaa
Projekti algus:
2012
Valmimise aasta:
2013
Iseloomulik näitaja:
Kondensiooniala tehnoloogiliste torude ja mahutite elektrikütte süsteem