Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Enefit-280 kütuseetteande süsteemi elektrivarustusAuvere küla, Vaivara vald, Ida-Virumaa

2 alajaama keskpinge süsteemide ja madalpinge pealattide tehnilise lahenduse välja ehitamine. Installeeritud võimsus 8 MW.

Tellija:
Eesti Energia Õlitööstus AS
Projekti nimi:
Enefit-280 kütuseetteande süsteemi elektrivarustus
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
Joala Elekter OÜ
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Auvere küla, Vaivara vald, Ida-Virumaa
Projekti algus:
2011
Valmimise aasta:
2012
Iseloomulik näitaja:
12kV alajaama toiteliinid