Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Graanuli 110kV liitumised Imavere ja Sõmerpalu alajaamadesImavere, Järvamaa ja Sõmerpalu, Võrumaa

2015 aastal otsustas tänaseks Euroopa suurim puidugraanulite tootja Graanul Invest AS oma Imavere ja Osula graanulitehaste elektriühendused liita Eleringi 110kV võrguga. Selle võimaldamiseks pidi Elering AS rekonstrueerima esmalt oma Imavere ja Sõmerpalu 110kV alajaamad. Käesoleva projekti mahus projekteeriti ja ehitati  Merko Infra AS poolt 110kV liitumispunkti alajaamad Imaveres ja Sõmerpalus ning ühendati need graanulitehaste alajaamadega. Kui Sõmerpalu liitumispunktiga ühendatud Osula Graanuli elektrivõrk oli Merko poolt juba varasema projekti käigus 2014.a. välja ehitatud, siis Imaveres oli Tellija sooviks rajada elektriühendused nii laiendatavale graanulitehasele, kui ka uuele 10MW elektrilise ja 27MW soojusliku võimsusega elektrijaamale. Selleks projekteeriti ja ehitati elektrijaama alajaam ja laiendatavale Imavere Graanulitehasele elektrivõrk alates uue elektrijaama 15kV jaotlast kuni 0,4kV tehnoloogiaseadmete kilpideni. Kogu projekti mahus tarniti, paigaldati ja viidi töösse 10MVA ja 20MVA võimsusega 110kV jõutrafod, 8 lahtriga 15kV jaotusseade, 5 2500kVA 15/0,4kV trafot, ca 12 km keskpinge kaablit ja ca 4 km 0,4kV kaableid.

Tellija:
AS Graanul Invest, OÜ Imavere Energia, OÜ Osula Energia
Projekti nimi:
Graanuli 110kV liitumised Imavere ja Sõmerpalu alajaamades
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
Merko Inrfa AS
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Imavere, Järvamaa ja Sõmerpalu, Võrumaa
Projekti algus:
2015
Valmimise aasta:
2016
Iseloomulik näitaja:
Jõutrafod 20MVA, 10MVA. Kaablitrassid 4 km, 3 km