Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine. Haapsalu piirkonna II-etapi ehitustööd,Osa 1: Haapsalu linna vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustöödHaapsalu, Läänemaa

Veetorustik 1663 jm, s.h. kinnisel meetodil Ø63 – 202 jm, Ø160 – 1175 jm, Ø315 – 200 jm
Kanalisatsioonitorustik 512 jm, s.h. kinnisel meetodil Ø160 – 500 jm
Survekanalisatsiooni-torustikk 1680 jm, s.h. kinnisel meetodil Ø200 – 1 522 jm
Punane FIDIC lepingutingimused

Tellija:
AS Haapsalu Veevärk
Projekti nimi:
Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine. Haapsalu piirkonna II-etapi ehitustööd,Osa 1: Haapsalu linna vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Veepuhastus ja -töötlus
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Haapsalu, Läänemaa
Projekti algus:
2008
Valmimise aasta:
2009
Iseloomulik näitaja:
4 veetöötlusjaama; 9 puurkaevpumplat