Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Helme Energia 110kV alajaam, kaabelliin ja sisevõrkKirikuküla ja Patküla, Helme, Valgamaa

Pelletikütte graanulite tootmisega tegelev ettevõte Graanul Invest ehitas Valgamaal Patkülas elektri (6,5 MW) ja soojuse (15 MW) koostootmisjaama. Merko ülesandeks oli uue koostootmisjaama ühendamine Eleringi 110 kV võrguga ja tehase 15 kV siseelektrivõrgu ehitamine. Uue koostootmisjaama toodetava rohelise energia edastamiseks Eleringi võrku rajasime ca 4 km pikkuse (15 kV) kaablitrassi ning liitumispunkti paigaldasime 10 MVA võimsusega pingettõstva trafo. Uus koostootmisjaam ühendati elektrivõrku 2012. a augustis.

Tellija:
OÜ Helme Energia
Projekti nimi:
Helme Energia 110kV alajaam, kaabelliin ja sisevõrk
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Kirikuküla ja Patküla, Helme, Valgamaa
Projekti algus:
2011
Valmimise aasta:
2012
Iseloomulik näitaja:
Üks 110/15kV trafo/4km 15kV maakaablit/15kV fiidreid 10 tk