Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Heltermaa väikelaevade sadamHeltermaa, Hiiumaa, Läänemaa

2010. aasta juunikuus valminud Heltermaa väikelaevade sadam asub Heltermaa sadama lääneküljel. Väikelaevade sadama kaitseks rajati lainemurdja pikkusega 177 m ning süvendati sadama akvatooriumi -2,5 ja -3,0 meetrini. Sadamas on kaks 45 m pikkust ujuvkaid, 50 m pikkune l-elementidest kai ning slipp ujuvaluste vettelaskmiseks. Kokku on sadamas 44 sildumiskohta, neist 14 kuni 5-meetristele, 20 kuni 8-meetristele ning 10 kohta kuni 15-meetristele alustele. Sadamas on kütusetankla ning veevõtu võimalus. Kõik sildumiskohad on varustatud elektriga.

Tellija:
AS Saarte Liinid
Projekti nimi:
Heltermaa väikelaevade sadam
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Sadamarajatis
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Heltermaa, Hiiumaa, Läänemaa
Projekti algus:
2009
Valmimise aasta:
2010
Iseloomulik näitaja:
Muuli pikkus 177 m / Kai pikkus 60 m