Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Imavere purustusliini 15/0,4 kV trafo ja kabelliini ehitus- ja projekteerimistöödKadastiku tee 8, Imavere küla, Imavere vald, Järvamaa

Tellija:
MiTe Engineering OÜ
Projekti nimi:
Imavere purustusliini 15/0,4 kV trafo ja kabelliini ehitus- ja projekteerimistööd
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
Merko Inrfa AS/Merko Ehitus Eesti AS
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Kadastiku tee 8, Imavere küla, Imavere vald, Järvamaa
Projekti algus:
2015
Valmimise aasta:
2015
Iseloomulik näitaja:
Kesk- ja madalpinge alajaama ehitus