Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Iru munitsipaal- ja sotsiaalelamudHooldekodu tee 21 ja 23, Iru, Tallinn

2006 aasta kevadel Valmis Merko Ehitusel neli munitsipaalmaja kokku 224 korteri (sh 11 invakorterit, 2 rühmakorterit) ja 82 parklakohaga. Ehitusaeg langes kokku nn tööjõupuuduse kõrgaja kui ka ehitusmaterjalide defitsiidiga, mida pingestas tihe ajagraafik. Tihti oli puudus isegi sobivatest Fibo ehitusplokkidest. Erilist lahendust nõudis majade esimese korruse põrandakonstruktsioon. Pirita jõe ürgoru piirkonnas ladestub diktüoneemakilt ehk argiliit, mis eraldab radioaktiivset gaasi – radooni. Et gaas ei satuks eluruumidesse, on I korruse põranda alla rajatud torustik, mis gaasi põranda alt kokku kogub ja katusele viiva korstna kaudu õhku paiskab. Põranda alla paigaldati ka spetsiaalne radoonitõkkekile, mis peaks tõkestama radooni leviku läbi põranda konstruktsiooni tuppa

Tellija:
Tallinna Elamumajandusamet
Projekti nimi:
Iru munitsipaal- ja sotsiaalelamud
Kategooria:
Hooned
Ehitise tüüp:
Muud avalikud hooned
Arhitekt:
Jüri Irik
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Hooldekodu tee 21 ja 23, Iru, Tallinn
Projekti algus:
2005
Valmimise aasta:
2006
Iseloomulik näitaja:
Brutopind 10 387 m2 / 224 korterit