Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Jūrmala joogivee töötlemiskompleksi ehitusKauguri, Jurmala

Veevarustus- ja kanalisatsioonivõrgustiku kogupikkus on 1685 m, ehitati kaks veereservuaari (kummagi maht 508 m³) ja kolm uut pumbaga arteesia kaevu. Veest raua eemaldamise tehase töövõimsus on 6500 m³ päevas.

Tellija:
Jūrmalas Ūdens Ltd.
Projekti nimi:
Jūrmala joogivee töötlemiskompleksi ehitus
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Veepuhastus ja -töötlus
Projekteerija:
JSC E. Tīlgalis and Partners
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Läti
Aadress:
Kauguri, Jurmala
Projekti algus:
2005
Valmimise aasta:
2006
Iseloomulik näitaja:
Vee- ja kanalisatsioonivõrgu kogupikkus 1685 m