Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Käina 35/10kV alajaama 35kV ja 10kV jaotusseadmete rekonstrueerimine ning maaühendusvoolude kompenseerimisseadmete paigaldamineLuguse küla, Käina vald, Hiiu maakond

Projekteeriti ja ehitati uus 35/10kV sisetüüpi alajaam s.h. maaühendusvoolude kompenseerimisseadmed uus hoone ja juurdepääsuteed võtmed kätte meetodil.

Tellija:
Elektrilevi OÜ
Projekti nimi:
Käina 35/10kV alajaama 35kV ja 10kV jaotusseadmete rekonstrueerimine ning maaühendusvoolude kompenseerimisseadmete paigaldamine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
AS Merko Infra / AS Merko Ehitus Eesti
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Luguse küla, Käina vald, Hiiu maakond
Projekti algus:
2015
Valmimise aasta:
2017
Iseloomulik näitaja:
35/10kV alajaam