Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Kasti ja Martna külade reoveepuhastidRaplamaa/Läänemaa

Tellija:
AS Matsalu Veevärk
Projekti nimi:
Kasti ja Martna külade reoveepuhastid
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Veepuhastus ja -töötlus
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Raplamaa/Läänemaa
Projekti algus:
2013
Valmimise aasta:
2013
Iseloomulik näitaja:
Martna puhasti jõudlusega 22 m3/d; Kasti puhasti 26 m3/d