Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Kehra tavajäätmete prügila sulgemineKehra, Harjumaa

Tellija:
Horizon Tselluloosi ja Paberi AS
Projekti nimi:
Kehra tavajäätmete prügila sulgemine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Prügilad
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Kehra, Harjumaa
Projekti algus:
2013
Valmimise aasta:
2013
Iseloomulik näitaja:
Suletav ala 3,6 ha