Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Keila 110 kV alajaamTutermaa küla, Harju vald, Harjumaa

Keila alajaama kaasajastati viimati 1970. aastal seoses Paldiski tuumareaktori käivitamisega. Nüüd otsustas OÜ Põhivõrk (Elering) Keila alajaama renoveerida. Uus alajaam sai täisautomaatne ja juhitav keskjuhtimiskeskusest ning hooldusvabade seadmetega. Meil tuli ehitada täiesti uus 110 ja 35 kV jaotusseade ja ümber ehitada 10 kV osa, uutele vundamentidele paigutasime kaks jõutrafot kaaluga 77 ja 100 tonni. Välja vahetasime 110 kV lõpumastid ning kõik 35 ja 10 kV liinid viisime alajaamast välja kaablitega. Paigaldati uus 60 meetri kõrgune sidemast ning ehitati uued Eleringi ja Jaotusvõrgu hooned releekaitse-, juhtimis- ja abiseadmete paigutamiseks. Jaotusvõrgu hoonesse mahutasime veel 35 kV jaotusseade ja uued 10 kV seadmed. Vana alajaam lammutati täielikult. Rajati uus veevarustus ja kanalisatsioon, drenaažisüsteem koos õlieraldusega, piirdeaed ja teenindusteed, valve- ja tulehäiresüsteem. Projekteerimistööd viisime läbi oma jõududega, ka ehitusosas saime abi omast majast. Maasse paigaldatud kaablikogused olid suured – 10 kV kaablit kulus 3,5 km ja 35 kV kaablit 6 km. Sekundaarseadmete hanke ja seadistuse tegi ära meie oma meeskond, tegutseti kiiresti ja vigadeta.

Tellija:
OÜ Põhivõrk
Projekti nimi:
Keila 110 kV alajaam
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Tutermaa küla, Harju vald, Harjumaa
Projekti algus:
2007
Valmimise aasta:
2009
Iseloomulik näitaja:
110 kV õhkisolatsiooniga jaotla renoveerimine / 35 GIS jaotusseadme tarne ja paigaldus