Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Kilingi-Nõmme 110 kV jaotusseadme renoveerimineKilingi-Nõmme, Pärnumaa

Kilingi-Nõmme vana 110/35/15 kV alajaam oli ehitatud 1967. aastal ning vajas piirkonna varustuskindluse suurendamiseks hädasti renoveerimist. Viimase tõuke renoveerimistöödega alustamiseks andis ajalaamast mööduva uue Tartu-Viljandi-Sindi 330/110 kV õhuliini ehitus. Projekti raames ehitati viie 110 kV lahtriga alajaam ning uus juhtimishoone. Olemasolevatest 110/35/15 kV jõutrafodest üks remonditi ning teine asendati uue, eraldi projekti raames tarnitud trafoga, trafodele rajati uued vundamendid ning müratõkkeseinad. Lisaks ehitati alajaama territooriumile 50 m³ tuletõrje veevõtukoht. Alajaam ehitati ja pingestati kahes etapis, sest ehituseks vajalikku ruumi nappis ning lõplikuks valmimiseks oli vajalik vana alajaama seadmete täielik demontaaž.

Tellija:
AS Elering
Projekti nimi:
Kilingi-Nõmme 110 kV jaotusseadme renoveerimine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Kilingi-Nõmme, Pärnumaa
Projekti algus:
2013
Valmimise aasta:
2014
Iseloomulik näitaja:
110kV jaotusseade