Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Kilingi-Nõmme veetöötlusjaamKilingi-Nõmme, Pärnumaa

Kokku rajati 2 x 150 m³ mahutitega täisautomaatse juhtimisega joogivee ümbertöötlusjaam; rekonstrueeriti 2 puurkaevpumplat koos automaatikaga, tootlikkusega kuni 18 m³ tunnis; 1 reoveepumpla koos automaatikaga; 635 jm veetorustikke puurkaevpumplate-, veetöötlusjaama- ja linna ühisveevärgi vahel; 335 jm kanalisatsiooni torustikke; lammutati kasutusest välja jääv veetorn. Uus jaam on projekteeritud ja ehitatud eesmärgiga rahuldada vee tarbimisvajadus 2560 inimesele.

Tellija:
Saarde Vallavalitsus
Projekti nimi:
Kilingi-Nõmme veetöötlusjaam
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Veepuhastus ja -töötlus
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Kilingi-Nõmme, Pärnumaa
Projekti algus:
2012
Valmimise aasta:
2012
Iseloomulik näitaja:
Tootlikkus 357 m3 ööpäevas