Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Kivimäe 32 liitumispunktide rajamineKivimäe tn 32, Tallinn

Kivimäe 32 kinnistu hoonestamiseks rajatakse Särje ja Vääna tänava vahelisel lõigul veetorustiku ringistus ning korterelamu tarbeks vee, kanalisatsiooni ja sidetrasside liitumispunktid.

Tellija:
AS Merko Ehitus Eesti
Projekti nimi:
Kivimäe 32 liitumispunktide rajamine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Projekteerija:
Projekt O2 OÜ
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Kivimäe tn 32, Tallinn
Projekti algus:
2015
Valmimise aasta:
2016
Iseloomulik näitaja:
Veetorustik 480 m; reoveekanalisatsiooni torustik 30 m; sidekanalisatsiooni torustik 41 m