Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Kose valla vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustöödKose vald, Harjumaa

Tellija:
OÜ Kose Vesi
Projekti nimi:
Kose valla vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Uus ehitis; rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Kose vald, Harjumaa
Projekti algus:
2010
Valmimise aasta:
2011
Iseloomulik näitaja:
Kanalisatsioon 13,4 km; veetoru 14 km; 8 reoveepumplat